EMDR terapi i Vejle og omegn

Har du overvejet, om EMDR terapi måske er noget for dig?

Jeg, Psykolog Birgitta Mark, benytter fortrinsvis EMDR terapi i behandlingen. Jeg er certificeret i narrativ terapi, certificeret i Theraplay, akkrediteret i EMDR (børn, unge og voksne).

Jeg tilbyder EMDR terapi på adressen Uhrskovvej 10, 7100 Vejle.

Så er du parat til at tage første skridt mod bearbejdelse af dine traumer, så er jeg klar til at hjælpe dig.

Kontakt mig og hør mere

Hvad er EMDR terapi?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (herefter forkortet EMDR) er en terapeutisk metode, der er rettet mod behandling af psykologiske traumer og f.eks. posttraumatisk stress (PTSD) eller kompleks PTSD.

Terapien er oprindeligt udviklet af Francine Shapiro og har vist sig at være effektiv til bearbejdelse og integration af traumatiske erindringer.

Hvordan foregår EMDR terapi?

EMDR terapi er en holistisk behandlingsmetode, der integrerer forskellige komponenter for at optimere effekten. Terapien retter opmærksomheden mod tre tidsperioder: fortiden, nutiden og fremtiden.

Behandlingen består af otte faser:

Fase 1: EMDR behandling indledes med en grundig historieoptagning og indsamling af baggrundsinformation. Der skabes i denne fase overblik over fortidige traumer, nutidige traume ”triggere” (dvs. det, der i nutiden fremkalder påmindelser om traumerne), samt over klientens ønsker for hvordan vanskelige situationer vil kunne håndteres i fremtiden.

Fase 2: I denne fase sikrer terapeuten sig, at klienten har de nødvendige følelsesmæssige ressourcer til at håndtere bearbejdelsen af traumerne. Der arbejdes i denne fase med at øge klientens følelsesmæssige ressourcer og robusthed.

Det er en forudsætning for at begynde bearbejdelsen af traumer, at klienten kan regulere sine følelser og håndtere stress forbundet med bearbejdelsen. Klienten lærer desuden forskellige teknikker til stressreduktion, som kan anvendes mellem sessionerne.

Fase 3-4: Disse to faser er rettet mod bearbejdelsen fra fortiden, nutiden eller fremtiden. Dette kombineres med bilateral stimulation af de to hjernehalvdele, oftest ved at klienten følger terapeutens fingerbevægelser med øjnene.

Bearbejdelsen fortsætter indtil målet, der arbejdes med opleves neutralt og der er skabt adgang til ønskede ressourcer. Bearbejdelsen resulterer i bedre integration af følelser, kropslige fornemmelser og bevidste tanker, og der skabes adgang til positive erindringer og oplevelser i nutiden.

Fase 5-7: I disse faser forstærkes adgangen til positive, kognitive netværk, eventuelle traume relaterede sansninger bearbejdes, og hver session afsluttes med stabilisering af klienten og sikring af klientens stabilitet mellem sessionerne.

Fase 8: Evaluering af effekten af behandlingen i foregående session, samt fokus på hvad der har optaget klienten i den mellemliggende tid.

Kontakt mig og book en tid til EMDR terapi

Hvad enten du har spørgsmål til EMDR terapi, eller ønsker at booke en tid til behandling, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Du kan ringe til mig på telefon 5150 3389 eller sende en mail til psykolog@birgittamark.dk. Alternativt er du også meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen. Jeg glæder mig til at høre fra dig.