Jeg tilbyder behandling af børn, unge og voksne, samt supervision

Psykologiske problematikker kan f.eks. være:

  • Angst, stress, depression, OCD, PTSD, lavt selvværd mv.
  • Traumatiske oplevelser som mobning, trafikulykker,
  • Fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb.
  • Sorg og kriser

Supervision:

  • Individuel
  • Grupper

Jeg har erfaring med behandling af børn, unge og voksne. Jeg vil altid starte med en vurdering af problemet, og valg af metode vil afhænge af individuelle behov og ønsker, og det vil ske i samarbejde med klienten.

Metoder:

Jeg tager udgangspunkt i en psykodynamisk og helhedsorienteret forståelse, hvor hensigten med terapi er at skabe dybdegående og varige forandringer. Jeg benytter flere forskellige terapeutiske metoder for bedst at kunne tilpasse terapien til den enkeltes personlighed og problematik.

Jeg har i terapien fokus på betydningen af en persons relationer til andre mennesker, og jeg har fokus på sammenhængen mellem krop og sind. Jeg benytter elementer fra afspænding, mindfulness og visualisering, når der er behov for det. Jeg benytter fortrinsvis EMDR som metode, men jeg inddrager andre metoder efter behov og relevans.